NITAIKRIPA

HARE KRISHNA

 

1. Naam instelling

stichting Nitai Kripa

2. KvK Nummer / RSIN nummer

KvK Nummer : 60128941

RSIN Nummer : 853776556

3. Bezoekadres

Villa Vonk

Othelloweg 8     3194 GS  Hoogvliet - Rotterdam

4. Doelstelling

  • De waarden en normen van de mensheid te presentere en te helpen ontwikkelen.
  • Personen bewust maken van de spirituele wetenschap volgende de oude cultuur van Veda
  • Het verspreiden van literatuur via de media en dergelijke die personen informatie verschaft omtrent de mens en hun traditie, God en de relatie van mens tot God.

5. Hoofdlijnen actuele beleidsplan

  • Wij proberen onze betrokkenheid te verdiepen op het gebied van ecologie, gezond leven en voeding, ontwikkeling van psychische, fysieke en sociale vaardigheden, algemene cultuur, sport yoga enz, door middel van seminars, workshops, presentaties, campagnes.
  • Het aanbieden van een cultureel ontwerp voor de herspiritualisatie van de hele samenleving.

6. Bestuurders

Achternaam               Voornaam               Functie                                   Datum in dienst

Parag                         Soerinderkoemar    Voorzitter                               28-02-2014

Baldan                       Surenderkumar        Secretaris/Penningmeester   28-02-2014

7. Activiteiten

  • Aanwijzen hoe de mensheid verenigd kan worden rond een gemeenschappelijk doel en in vrede, vriendschap en voorspoed kan leven.
  • Het verspreiden van Krishna bewustzijn

8. Staat van Baten en lasten

Financiele Prognose 2022

Lasten                                                                             Baten

Programma kstn   € 3000 ,-                                             Donaties    € 5000,-

Huur kstn              € 2000,-

Overige kstn         € 500,-

Totaal                    € 5500,-                                                                 € 5000,-

Saldo van baten en lasten -/- € 500,-